Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Hankkeet

Yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät kunnan eri alueiden ja kylien vetovoimaisuutta sekä edistävät niiden kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa.

JOKOS-hanke

Rovaniemen Neuvokkaan hallinnoima hanke, jonka päämääränä on lisätä työtä ja hyvinvointia Rovaniemen kylissä. Hankkeessa autetaan yhdistyksiä työllistämään työntekijöitä koko kylän hyödyksi. Lisäksi tuetaan pitkäaikaistyöttömien työelämävalmiuksia.

Kolmivuotisen hankkeen kustannusarvio on 416 000 euroa ja 80 000 euron omarahoitusosuuden maksaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiö.

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Liisa Väänänen,
liisa.vaananen@
rovaniemenneuvokas.fi

RKKS:n hankkeet - JOKOS-hanke

Santa Claus Village - ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus

Hankkeen toimenpiteet ympäröivälle maaseudulle:

    1. Rakennetaan ympärivuotisuuden konsepti
    2. Luodaan kohdemarkkinoille uusia räätälöityjä palvelumalleja ja -tuotteita
    3. Nostetaan esille kansainvälinen ja kansallinen näkyvyys
    4. Neljä pilotoitavaa tapahtumaa lumettomalle ajalle
    5. Laaditaan yhteistyössä yritysten, sidosryhmien ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma – masterplan

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 287 500 euroa. Omarahoitusosuudesta Rovaniemen kylien kehittämissäätiö maksaa 21 568 euroa.

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Antti Nikander,
antti.nikander@
lapinyrityskunto.fi

RKKS:n hankkeet - Santa Claus Village -hanke

VESKU-vesistökunnostus­hanke

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on ollut mukana rahoittamassa VESKU -hanketta vuodesta 2019 alkaen. Hankkeessa aktivoidaan, lisätään tietoa ja neuvontaa vesistöjen kunnostuksesta kiinnostuneille toimijoille. Hankkeessa verkostoidutaan ja laaditaan suunnitelmia ja hankkeistetaan toimintamalleja.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 125 000 euroa, josta Rovaniemen kylien kehittämissäätiön rahoitusosuus on
5 000 euroa.

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Eero Hiltunen, eerojhiltunen@gmail.com

RKKS:n hankkeet - VESKU-hanke
RKKS:n hankkeet - VESKU-hanke

Sinnit kylät -hanke

Hankkeen tavoitteena on selvittää hajautetun aurinkosähkön tuotannon mahdollisuuksia erilaisissa kyläyhteisöissä ja -ryhmissä ja siten edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja samalla turvata kylien rakennuskannan ja rakennetun ympäristön luonteenomaisten piirteiden säilyminen. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 151 747 euroa, josta Rovaniemen kylien kehittämissäätiön rahoitusosuus on
6 000 euroa. Hankkeen toteuttamisaika on 1.10.2020-30.9.2022.

Yhteyshenkilö:
Professori Tarja Outila, tarja.outila@oulu.fi

RKKS:n hankkeet - Sinnit kylät -hanke

Matkailukohteena kulttuuri

Lapin AMK hallinnoi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hanketta – Matkakoheena kultuuri.

Hankkeessa toteutetaan neljä eri työpakettia, joista palveluiden tuottaminen ja pilotointitapahtumien sarjaa toteuttaa Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimi.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 148 750 euroa, josta Rovaniemen kylien kehittämissäätiön osuus on 1 200 euroa. OMK rahoittaa hankkeesta 140 000 euroa.

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Saija Kestilä, saija.kestila@rovaniemi.fi

RKKS:n hankkeet - Sinnit kylät -hanke

Rovaniemen kylien kehityskuva vuoteen 2040

Oulun yliopiston arkkitehtuuri yksikkön opiskelijat ovat laatineet Rovaniemen kylien kehityskuva vuoteen 2040 -selvityksen.