Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Hankkeet

Yleishyödyllisen tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja avustaa hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät kunnan eri alueiden ja kylien vetovoimaisuutta sekä edistävät niiden kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa.

Aistien luontomatka -hanke

Niesin luonto- ja kylämatkailun kehittämis­suunnitelma

Osaavat ja osallistavat RoiKylät

JOKOS II -hanke

JOKOS -hanke

RKKS:n hankkeet - JOKOS-hanke

Santa Claus Village - ympärivuotinen kansainvälinen matkailukeskus

Hankkeen toimenpiteet ympäröivälle maaseudulle:

  1. Rakennetaan ympärivuotisuuden konsepti
  2. Luodaan kohdemarkkinoille uusia räätälöityjä palvelumalleja ja -tuotteita

  3. Nostetaan esille kansainvälinen ja kansallinen näkyvyys

  4. Neljä pilotoitavaa tapahtumaa lumettomalle ajalle

  5. Laaditaan yhteistyössä yritysten, sidosryhmien ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa suunnitelmallinen ja kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma – masterplan
  6.  

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 287 500 euroa. Omarahoitusosuudesta Rovaniemen kylien kehittämissäätiö maksaa 21 568 euroa.

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Antti Nikander,
antti.nikander@
lapinyrityskunto.fi

RKKS:n hankkeet - Santa Claus Village -hanke

VESKU -vesistökunnostus­hanke

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on ollut mukana rahoittamassa VESKU -hanketta vuodesta 2019 alkaen. Hankkeessa aktivoidaan, lisätään tietoa ja neuvontaa vesistöjen kunnostuksesta kiinnostuneille toimijoille. Hankkeessa verkostoidutaan ja laaditaan suunnitelmia ja hankkeistetaan toimintamalleja.

Lapin ELY-keskus on myöntänyt uuden rahoituksen Etelä-Lapin VESKU -hankkeelle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 130 000 euroa, josta Rovaniemen kylien kehittämissäätiön rahoitusosuus on 5 000 euroa.

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Eero Hiltunen, eerojhiltunen@gmail.com

Etelä-Lapin VESKU

Hankepäätös 30.11.2022-30.9.2024:

VESKU II

Hankepäätös ja loppuraportti 30.11.2020-30.9.2022:

RKKS:n hankkeet - VESKU-hanke
RKKS:n hankkeet - VESKU-hanke

Sinnit kylät -hanke

Hankkeen tavoitteen oli selvittää hajautetun aurinkosähkön tuotannon mahdollisuuksia erilaisissa kyläyhteisöissä ja ryhmissä ja siten edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja samalla turvata kylien rakennuskannan ja rakennetun ympäristön luonteenomaitsen piirteiden säilyminen. 

Rovaniemen kaupungissa sijaitsevien kylien kehittämisessä nähdään uudenlainen potentiaali. Kylät voivat toimia osana hajautettua energiajärjestelmää. Kiinteistön omistaja voi asentaa aurinkopaneelit itse tai vuokrata kiinteistönsä rakennukset (seinät, katot) ja pihapiirissä olevat kentät hajautetun energiajärjestelmän alustoiksi. 

Hankkeessa tutkittiin erityisesti Ounasjoen, Yläkemijoen ja Sodankyläntien suunnan palvelukyliä (Sinettä, Vanttauskoski, Vikajärvi) ja näihin läheisesti liittyviä kyläryhmiä. Rovaniemen kaupungin kolmen palvelukylän ja niihin liittyvien alueiden osalta saatiin kattava tieto olemassa olevan rakennuskannan, mahdollisen tulevan uuden rakennuskannan, pihapiirien ja maaseutumaisen kulttuuriympäristön ominaisuuksista ja soveltuvuudesta aurinkoenergian tuotantoon. 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 151 747 euroa, josa Rovaniemen kylien kehittämissäätiön rahoitusosuus oli 6 000 euroa. Hankkeen toteuttamisaika oli 1.10.2020-30.9.2022.

Yhteyshenkilöt:
Professori Eva Pongracz, eva.pongracz@oulu.fi

RKKS:n hankkeet - Sinnit kylät -hanke

Matkailukohteena kulttuuri

Lapin AMK hallinnoi Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää hanketta – Matkakoheena kultuuri.

Hankkeessa toteutetaan neljä eri työpakettia, joista palveluiden tuottaminen ja pilotointitapahtumien sarjaa toteuttaa Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimi.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 148 750 euroa, josta Rovaniemen kylien kehittämissäätiön osuus on 1 200 euroa. OMK rahoittaa hankkeesta 140 000 euroa.

Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Saija Kestilä, saija.kestila@rovaniemi.fi

RKKS:n hankkeet - Sinnit kylät -hanke

Rovaniemen kylien kehityskuva vuoteen 2040

Oulun yliopiston arkkitehtuuri yksikkön opiskelijat ovat laatineet Rovaniemen kylien kehityskuva vuoteen 2040 -selvityksen.